Het gaat niet goed met de aarde. Grondstoffen voor producten komen voornamelijk uit grootschalige, intensieve monoculturen, die de aarde uitputten. De wereldwijde biodiversiteit holt achteruit; het uitsterven van dier- en plantensoorten gaat steeds sneller. Het klimaat hapert aan alle kanten. De kwaliteit van bodem, water en lucht laat te wensen over. De ‘race to the bottom’ is in volle gang. Hier moeten we wat aan doen.

Eigenlijk is het heel simpel. Mensen aan het begin van de keten verdienen structureel te weinig om goed voor de aarde te kunnen zorgen. Er zijn teveel mensen die leven in armoede. Een gevolg hiervan is dat mensen aan het begin van de keten de aarde wel moeten uitputten. Huidige en toekomstige generaties zijn hier de dupe van. En vogels. En vlinders.

Wat de aarde nodig heeft is een radicale verandering van de omgang van bedrijven met onze aarde. Ook de katoen en de rubber die gebruikt worden voor jouw rol tape en jouw stretchloop komen ergens uit de aarde. Wij willen hét voorbeeld zijn voor deze verandering, zodat jij je niet meer schuldig hoeft te voelen als je een rol tape koopt. In plaats van producten met een klein beetje minder negatieve impact, naar producten met een positieve impact.

Wij verhogen het inkomen van mensen aan het begin van de keten. Dit doen wij door het dubbele (!) te betalen voor de grondstoffen die ze oogsten. In ons geval zijn dit rubber- en katoen-boeren. Hiermee maken wij het mogelijk dat de boeren kunnen ondernemen zonder de aarde uit te putten. Zonder armoede en met een plekje voor vogels en vlinders.