Kernwaarden

We hebben de volgende kernwaardes om ons te leiden bij het maken van beslissingen. Door hierbij volledig transparant over alles te zijn, denken we het beste te kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

 

1. Kwaliteit staat altijd voorop

Kwaliteit is een begrip dat op zichzelf niet zo heel veel zegt; pas per individueel product kan je er een waarde aan geven. Per product is kwaliteit daarmee wel simpelweg dé randvoorwaarde (en daarmee onze eerste kernwaarde). We kunnen nog zo hard roepen dat we de wereld willen verbeteren, maar als onze tape er na vijf minuten afvalt gaat het ons niet lukken. In de praktijk slagen voor onze missie kan alleen als jullie onze producten graag willen gebruiken.

 

2. Bijdragen aan een betere wereld

Onze missie is leidend bij wat we doen. Bij elke beslissing vragen we ons af of we hiermee bijdragen aan een betere wereld.

Wij willen een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. We nodigen andere bedrijven van harte uit om hetzelfde te gaan doen. Zo moeilijk is het ook weer niet. Hierover kan je ons altijd bellen of mailen. 

 

3. Kwetsbaar durven opstellen

Op de één of andere manier zijn we gewend geraakt aan de geslotenheid van bedrijven. Daar geloven wij niet in. We maken producten met een hoger doel. Hier willen we mensen bij betrekken. We willen applaus als we het goed doen en we willen kritiek als we het niet goed doen. Wij denken dat volledige transparantie bijdraagt aan het verbeteren van de wereld. Het maakt ons kwetsbaar, maar er is geen enkele reden om geheimzinnig te doen. We willen juist het tegenovergestelde. Het is alleen wel veel werk, dus nog niet alles is af.

 

4. Buiten de structuren blijven denken.

Alleen door op een vrije manier na te denken over de toekomst zijn we in staat om deze te veranderen. Als we blijven doen wat we altijd al doen, zullen we ook altijd hetzelfde resultaat krijgen. Dat we nu al het inkomen van rubber- en katoenboeren verdubbelen komt niet doordat we ons zo goed aan de geldende structuren en economische wetmatigheden houden.

5. Geld is een middel, geen doel.

Geld verdienen moet een logisch gevolg zijn van de dingen die je doet. Geld is geen doel op zich. Deze hoeven we verder niet uit te leggen, maar is o zo essentieel.